W dniach 18-20 maja 2023 roku na krakowskim Kazimierzu odbyło się zorganizowane przez Bonifraterskie Centrum Medyczne wydarzenie pn. „Bonifraterskie Dni Ortopedyczne – Ortopedyczne zabiegi rekonstrukcyjne- nowe horyzonty”. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń, opinii i poglądów bonifraterskich środowisk ortopedycznych oraz prezentacji umiejętności i stosowanych technik operacyjnych przez zespoły z Krakowa, Łodzi i Katowic.

Oficjalnego otwarcia Bonifraterskich Dni Ortopedycznych dokonali br. Franciszek Salezy Chmiel – Prowincjał Zakonu Bonifratrów oraz Dorota Puka – Dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie.

Centralnym elementem programu były zabiegi operacyjne relacjonowane na żywo „on line” z komentarzem operatora. I tak jako pierwszy zaprezentował się Zespół z Katowic na czele z  dr n. med. Jerzym Cholewińskim z „Osteotomią kości piszczelowej”, następnie salę operacyjną przejęli specjaliści z Krakowa, których tematem głównym była „Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego” pod przewodnictwem lek. Stanisława Szymanika.

Jako ostatni swoimi umiejętnościami i doświadczeniem podzielili się lekarze z Łodzi z tematem: „Rewizyjna rekonstrukcja ACL z wykorzystaniem graftu QT, opracowanie uszkodzeń łąkotkowych i chrzęstnych stawu osteotomia boczna zamykająca z resekcją na poziomie strzałki”, a zbieg przeprowadzony został pod okiem lek. Grzegorza Sobieraja.

Po zakończonych zabiegach, w uroczystych okolicznościach sformalizowana została współpraca z Polskim Związkiem Biathlonu. Wioletta Niemiec – Prezes BCM oraz Dorota Puka – Dyrektor Szpitala i Joanna Badacz Prezes PZB oraz Kinga Goraj Sekretarz Zarządu PZB podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy, w którym Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie zobowiązał się wspierać leczenie sportowców PZB.

W ostatnim dniu wydarzenia odbyło się coroczne naukowe spotkanie Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, które rozpoczęło się krótką prezentacją Wioletty Niemiec – Prezes Bonifraterskiego Centrum Medycznego, przybliżającą działalność oddziałów.

W trakcie spotkania prezentowano doświadczenia własne oraz działalność bonifraterskiego środowiska w zakresie leczenia chorób narządu ruchu. Doniesienia zjazdowe w postaci prac przedstawili:

Dr n. med. Jerzy Cholewiński: „Uszkodzenie kompleksu tylno-bocznego kolana” lek. Michał Starmach: „Hemiepifizjodeza dalsza kości udowej – wskazana, powikłania, techniki operacyjne”  oraz lek. Jan Stojak: cześć I – „Leczenie rekonstrukcyjne po resekcji guzów o różnej etiologii w zakresie kończyny górnej”, część II – „Alloplastyka CMC I – trudności śródoperacyjne i powikłania”.

W spotkaniu uczestniczyli lekarze reprezentujący wszystkie ośrodki ortopedyczne w Małopolsce, pozwoliło ono na bogatą i merytoryczną dyskusję oraz na ciekawą wymianą doświadczeń lekarskich.

W ramach zaplanowanych tematycznych paneli dyskusyjnych, doborowe grono Specjalistów w ciągu tych kilku dni zaprezentowało wysoki poziom działalności naukowej i praktycznej. Możliwa była debata o nowych obliczach ortopedii i stale zmieniających się możliwościach terapeutycznych.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w konferencji!