19.05.2023 r. Główny Operator:

 • lek. Stanisław Szymanik - Kraków
 • dr n. med. Jerzy Cholewiński - Katowice
 • lek. Jerzy Sobieraj - Łódź


20.05.2023 r. Prelegenci:

 • lek. Michał Starmach
 • lek. Jan Stojak
 • dr n. med. Jerzy Cholewiński

Program

 

Bonifraterskie Dni Ortopedyczne - Ortopedyczne zabiegi rekonstrukcyjne- nowe horyzonty

18.05.2023 r.

17:00
Spotkanie organizacyjne połączone z kolacją- szczegółowe ustalenia dotyczące zabiegów operacyjnych,
omówienie tematów prezentacji z naukowego punktu widzenia.

19.05.2023 r.

7:00 - 13:00
Live surgery- zabiegi operacyjne wykonywane przez zespoły ortopedów ze Szpitali Zakonu Bonifratrów z Krakowa, Łodzi i Katowic.

„Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego”
- zespół z Krakowa

„Otsotomia kości piszczelowej” - zespół z Katowic

„Rewizyjna rekonstrukcja ACL z wykorzystaniem graftu QT, opracowanie uszkodzeń łąkotkowych i chrzęstnych stawu , osteotomia boczna zamykająca z resekcją na poziomie strzałki”- zespół z Łodzi

13:00 - 14:00
Przerwa kawowa, połączona z omówieniem zoperowanych przypadków, zastosowanych technik operacyjnych, możliwych powikłań i zaleceń po zabiegowych, w tym rehabilitacji.

14:00 - 15:00
Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy Polskiego Związku Biathlonu z siedzibą w Katowicach ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Krakowie, w zakresie zabezpieczenia medycznego Reprezentantów Polski w Biathlonie.

18:30
Kolacja.

20.05.2023 r.

10:00 - 13:00
Spotkanie przedstawicieli bonifraterskich Szpitali wraz z wygłoszeniem referatów w poniższych tematach:

 1. Temat wiodący Oddziału Ortopedii Szpitala Bonifratrów w Krakowie:
  „Rekonstrukcja ACL z wykorzystaniem poczwórnie złożonego ścięgna ST z rekonstrukcją kanału piszczelowego przeszczepem autogennym.''
   

 2. Temat wiodący Oddziału Ortopedii Szpitala Bonifratrów w Katowicach:
  „Osteotomia HTO.''
   

 3. Temat wiodący Oddziału Ortopedii Szpitala Bonifratrów w Łodzi:
  „Uszkodzenie kompleksu tylno-bocznego kolana.” - dr Jerzy Cholewiński

Połączone ze spotkaniem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów.


13:00 - 14:00
Przerwa kawowa ciągła i zakończenie Konferencji