Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie

ul. Trynitarska 11
31-061 Kraków
Tel: 12 37 97 120