19 Maja

Blok operacyjny, sala Ferrary, Szpital Zakonu Bonifratrów


Club Dali


20 Maja

Stara Zajezdnia by DeSilva