TU MOŻESZ OBEJRZEĆ TRANSMITOWANE SPOTKANIE WIDEO NA ŻYWO W DNIU 19 MAJA BR.
ROZPOCZĘCIE OK. GODZ. 7.30, ZAKOŃCZENIE OK. GODZ. 13.00.