Komitet Organizacyjny:

 
 • Anna Szlama
  Przewodniczący Komitetu

 • Stanisław Szymanik
  Członek Komitetu
 • Anna Drozd
  Członek Komitetu
 • Agnieszka Kościelecka
  Członek Komitetu
 • Łukasz Ptasznik
 • Członek Komitetu
 • Anna Żebranowicz
  Członek Komitetu
 • Agata Wołk
  Członek Komitetu
 • Bartosz Chmiela
  Członek Komitetu