Z przyjemnością zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie medyczne
- Bonifraterskie Dni Ortopedyczne!

 
To unikalna okazja dla specjalistów z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu, aby spotkać się i wymienić doświadczeniem na temat najnowszych trendów, badań i innowacyjnych rozwiązań.
 
Niezwykle dynamiczny rozwój wiedzy medycznej na temat schorzeń narządów ruchu, a zwłaszcza dysfunkcji układu kostno-stawowego, mięśni, więzadeł, ścięgien zarówno u dzieci, jak i dorosłych, a także coraz liczniejsze i noszące prawie miano współczesnej epidemii, zwyrodnienia związane z wiekiem spowodowały, że obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem technik leczenia.


W dniu 18-20 maja br. zaplanowane są wykłady i warsztaty adresowane do: lekarzy, kierowników oddziałów szpitalnych, rehabilitantów, pielęgniarek oraz osób zainteresowanych przedmiotową tematyką. W planach jest podjęcie najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów z zakresu chorób narządu ruchu. Zaprezentowane zostaną najnowsze techniki operacyjne, zalecenia czy optymalne metody diagnostyczne i terapeutyczne.
Konferencja odbędzie się w malowniczym Krakowie w Szpitalu Zakonu Bonifratrów.

Celem Bonifraterskich Dni Ortopedycznych jest popularyzowanie wiedzy fachowej, poznanie nowych metod leczenia oraz wymiana doświadczeń.
Bogata praktyka naszych lekarzy i stale poszerzana wiedza z zakresu technik małoinwazyjnych zostanie przedstawione w części teoretycznej, kiedy to prelegenci zaprezentują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ortopedii oraz omówią najważniejsze problemy i wyzwania. Natomiast część praktyczna to zaplanowana transmisja z zabiegów operacyjnych na żywo, które będą wykonywane przez specjalistów z Krakowa, Łodzi i Katowic. Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć je w czasie rzeczywistym wraz z komentarzem operatora w trakcie.

Transmisja z zabiegów będzie również dostępna online.
 
  
Patronat Honorowy


Patronat MedialnyPartnerzyOrganizatorzySponsorzyCertyfikat